KHIONE SKI is a team based in Romania for ski region development, master planning, equipment acquisition, snow-system and lift construction, consulting or maintenance. Since 2012 we realized many projects all over the country and started international collaborations in Austrian and Italian ski resorts. Being skiers and snowboarders we always aspire to perfection and accomplish even the most challenging projects.

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE

Politica referitoare la calitate este instrumentul care conduce organizaţia la îmbunătăţirea performanţelor sale, astfel încât să determine câştigarea încrederii clienților şi obţinerea de profitabilitate.

Principiile organizației KHIONE SKI sunt:

– organizarea şi funcţionarea organizaţiei în scopul satisfacerii tuturor exigenţelor de calitate cerute de clienți şi reglementările aplicabile în vigoare, în vederea asigurării competitivităţii organizaţiei;

– construirea şi menţinerea unui sistem total de conducere prin implicarea tuturor angajaţilor, care sa aibă în centrul preocupărilor CLIENTUL şi realizarea obiectivelor organizaţiei;

– crearea unui mediu de lucru adecvat în vederea realizării de produse/servicii de calitate;

KHIONE SKI SRL abordează conceptul de calitate ca pe întâmpinarea necesității clienților.

Condiţia de bază pentru a face ca cele mai sus expuse să devină realitate este respectarea cerinţelor Sistemului de Management al Calităţii implementat în organizația noastră conform standardului SR EN ISO 9001:2015, un sistem bazat pe abordarea procesuală și pe identificarea și gestiunea riscurilor.

Acest sistem oferă cadrul pentru îmbunătăţirea activităţilor prin:

  • semnalarea de către fiecare angajat a oricăror neconformităţi apărute în cursul activităţii în scopul înlăturării acestora;
  • eliminarea cauzelor ce duc la neconformităţi reducând astfel costurile noncalităţii, stabilindu-se actiuni corective care sa contribuie la restabilirea conformarii;
  • instruirea permanentă a personalului angajat şi motivarea acestuia în vederea ridicării nivelului profesional al prestărilor organizaţiei;
  • analiza periodică a datelor în scopul îmbunătăţirii continue a proceselor.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite şi pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor noastre de calitate, în calitate de Director General al KHIONE SKI SRL, mă angajez să asigur resursele necesare pentru implementarea, menţinerea şi îmbunățățirea continuă a SMC, să iau decizii pe bază de fapte şi în conformitate cu cerinţele legislative şi de reglementare și alte cerințe aplicabile referitoare la serviciile furnizate, să analizez periodic politica în domeniul calităţii pentru a asigura adecvarea ei și susținerea direcției strategice a KHIONE SKI SRL și să asigur comunicarea acestei politici atât întregului personal pentru conştientizarea şi motivarea acestuia, în vederea înțelegerii și implicării active în aplicarea politicii, cât si partenerilor si altor parti interesate.

Politica în domeniul calităţii se adresează tuturor angajaţilor KHIONE SKI SRL indiferent de locul de muncă sau de nivelul de pregătire.

Mă angajez în dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calității și sunt convins că toţi angajaţii organizaţiei înţeleg importanţa acestei politici şi participă la aplicarea ei în scopul îmbunătăţirii serviciilor noastre și acționează pentru a îndeplini cerinţele stabilite în proceduri, instrucţiuni de lucru şi alte documente aplicabile propriului domeniu de activitate